Velkommen med i fællesskabet


Højbjerg er en lille hyggelig by 15 km sydøst for Viborg. I vores by og nærmeste omegn vil vi gerne have et godt og stærkt fællesskab. Derfor laver beboererforeningen en del arrangementer bl.a. fællesspisninger, udflugter, fastelavn, Sankt Hans, gåture og cykelture. Vi håber du har lyst til at deltage og blive en del af vores fællesskab. Her er plads til alle. 


Et medlemsskab af Højbjerg og Omegns Beboerforening koster 100 kr om året pr. hustand og 50 kr for enlige. Der er lige nu over 100 husstande som er medlem af foreningen - men vi vil gerne være flere, og bestyrelsen håber, at områdets beboere forsat vil støtte op om foreningen - og deltage i de planlagte arrangementer.  


Du finder de planlagte aktiviteter her på hjemmesiden under fanen Aktiviteter, på facebook eller på opslagstavlen ved vandværket i Højbjerg. Du kan også blive tilmeldt nyhedsbrevet ved at kontakte Lilly Nilson på telefon 2833 7706. 


Bestyrelsen takker de virksomheder, der i årets løb har ydet et bidrag til foreningens virke samt de medlemmer udenfor bestyrelsen, der giver en hånd med det praktiske.

Find os på Facebook!


Du kan følge med i hvad der sker i nabolaget via Facebook - find os på vores FB side "Højbjerg og omengs beboerforening".